ปริมาณเหล้าที่ดื่มส่งผลต่อการเมาค้างของคนเรา

ยาแก้แฮงค์

อาการเมาค้างเกิดจากหลายปัจจัยรวมถึงผลโดยตรงของแอลกอฮอล์ต่อระบบต่างๆของร่างกายและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่ม

แม้ว่าผลโดยตรงของการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในร่างกายจะก่อให้เกิดความไม่พึงประสงค์มากที่สุด แต่อาการอื่น ๆ อาจเป็นผลมาจากการถอนแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายผลของสารที่เกิดขึ้นเมื่อบริโภคแอลกอฮอล์สารเคมีอื่น ๆ ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม และลักษณะส่วนบุคคลของผู้ดื่ม

ผลกระทบจากแอลกอฮอล์โดยตรง มีหลายวิธีที่แอลกอฮอล์ก่อให้เกิดอาการเมาค้างโดยตรง เช่นกินยาแก้แฮงค์

การขาดน้ำและความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์: เนื่องจากการบริโภคแอลกอฮอล์เพิ่มการผลิตปัสสาวะจึงทำให้ร่างกายขาดน้ำซึ่งนำไปสู่อาการเมาค้างหลายอย่างเช่นกระหายน้ำอ่อนเพลียเยื่อเมือกแห้งเวียนศีรษะและวิงเวียนศีรษะ เนื่องจากการขับเหงื่ออาเจียนและท้องร่วงอาจเกิดขึ้นได้ อันเป็นผลมาจากการดื่มมากเกินไปร่างกายอาจสูญเสียของเหลวและอิเล็กโทรไลต์เพิ่มเติม

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร: แอลกอฮอล์ที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคกระเพาะเฉียบพลันได้ 2 อาจระคายเคืองกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบและทำให้กระเพาะอาหารล่าช้า แอลกอฮอล์ยังสามารถผลิตไขมันในตับกรดในกระเพาะอาหารและสารคัดหลั่งจากตับอ่อนและลำไส้ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้เกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้และอาเจียน

น้ำตาลในเลือดต่ำ: การบริโภคแอลกอฮอล์สามารถยับยั้งการผลิตกลูโคสในร่างกายและทำให้น้ำตาลกลูโคสที่เก็บไว้ในตับหมดไป เนื่องจากกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักของสมองน้ำตาลในเลือดที่ต่ำอาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียอ่อนแอและอารมณ์แปรปรวนที่เกิดขึ้นระหว่างอาการเมาค้าง เมื่อท่านต้องการลดอาการเมาค้างทานยาแก้แฮงค์จะช่วยได้